Het borgen van de resultatenÖ.

Bij alle verandertrajecten die worden uitgezet is het van belang dat resultaten ook na beŽindiging van het ondersteuningstraject zullen beklijven en daar waar mogelijk nog verder worden uitgebreid. Vandaar dat speciale aandacht uit zal gaan naar de wijze waarop borging van behaalde resultaten kan worden gerealiseerd.