Hoe gaat het in zijn werků.

Nadat u met mij contact hebt opgenomen, maken we een vrijblijvende afspraak. Daarin gaan we samen de vraag scherp in beeld brengen en we bespreken op welke manier een antwoord op uw vraag gegeven kan worden.
Als we besluiten om met elkaar in zee te gaan, zullen we in dit gesprek ook meteen de zakelijke afspraken maken. Deze worden dan ook ter bevestiging en ondertekening toegezonden. Daarna gaan we aan de slag.

Het plan
Belangrijk hulpmiddel om een goed verloop te realiseren is het werken met een degelijk plan. In dit plan wordt een duidelijk beeld geschetst van de aanleiding voor de vraag, de vraagstelling, de doelen en de te nemen stappen. Het is erg belangrijk dat u inzicht heeft in wat u kunt verwachten en het verloop van het traject ook duidelijk kunt monitoren. Het duidelijk vaststellen en verslagleggen van zowel het proces als de inhoud, is een aspect dat de nodige aandacht krijgt. Het is erg belangrijk dat alle betrokkenen goed ge´nformeerd zijn en blijven gedurende het hele traject. 

Financiering
De financiering van de inzet van een casemanager is mogelijk vanuit een PGB en de AWBZ. Voor toekenning van een PGB is een positieve indicatie nodig vanuit het CIZ. Met de inzet van casemanagement is er sprake van begeleiding. Op de site van Per Saldo www.pgb.nl wordt dit verder uitgelegd.