Ik zal me even voorstellen…..

Nadat ik de lerarenopleiding had afgerond kwam ik erachter dat leraar zijn mijn passie niet was, dus ben ik in 1990, via het toenmalige Hooge Veer (onderdeel van de huidige Amarantgroep), de Z-opleiding gaan doen. Sinds die tijd werk ik in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb eerst gewerkt als begeleider en ben sinds januari 2000 aan de slag gegaan als casemanager. Sinds 2007 ben ik als freelance casemanager bij een groot aantal trajecten betrokken geweest met zeer uiteenlopende vraagstellingen.

Vanaf december 2000 ben ik werkzaam als sociotherapeut op een dagbehandeling van Stevig, een onderdeel van stichting Dichterbij (voorheen de Wendel, daarvoor Behandelcentrum Nieuw Spraeland). Dit is een dagbehandeling voor de doelgroep SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt) met psychische, psychiatrische en of gedragsproblemen. Hierdoor heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan met verschillende vormen van psychopathologie.
Enkele jaren geleden heb ik de basis- en vervolgcursus gedaan van de methode Heijkoop. Dat is voor mijn werk een enorme verrijking geweest.

Al met al heb ik een brede ervaring die goed van pas komt om samen met u, de situatie die u graag anders ziet, weer in de gewenste richting om te buigen.