Om wat voor vragen kan het gaanÖ

Tot de inzet van een casemanager kan zowel besloten worden als een (extra, tijdelijk en bijzonder) middel om een vastgelopen situatie weer vlot te trekken, maar ook om een ongewenste situatie te voorkomen. Het laatste is natuurlijk het meest gewenst, alleen helaas niet altijd het geval.
Om een idee te hebben van de soort vragen waarmee ik u kan helpen hier een paar voorbeelden.

  • U kunt adviezen hebben gekregen waarbij u ondersteuning kunt gebruiken om deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk en ze vervolgens daarin te implementeren. De adviezen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de begeleidingsstijl, het aanpassen van een woonomgeving of werkruimte, het vormgeven van een ondersteunend communicatiesysteem enz..

  • De beeldvorming van een cliŽnt vraagt om bijstelling. Vaak is dat een proces dat niet vanzelf gaat en om ondersteuning kan vragen. Het doen van nadere observaties, en vooral het bieden van een kritische, frisse blik kan hier erg behulpzaam zijn.

  • Individuele coaching van begeleiders die knelpunten ervaren met betrekking tot het implementeren van gegeven adviezen in de begeleiding van de cliŽnt, bv. aan de hand van video-opnamen.

  • Kennisbevordering van begeleiders met betrekking tot wat het hebben van een autismespectrumstoornis betekent voor de cliŽnt en het vertalen van die kennis naar- en het herkennen ervan in de praktijk.

  • Enz.

De afgelopen jaren heb ik in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de psychiatrie en de ouderenzorg gewerkt. Vaak voor het Centrum voor Consultatie en Expertise, het vroegere consulententeam. Ook ben ik gevraagd door cliŽnten zelf om hen te ondersteunen. De doelgroep waarvoor ondersteuning door mij kan worden ingezet, is zeer uiteenlopend. De jongste cliŽnt waarbij ik betrokken ben geweest, was 7 jaar, de oudste cliŽnt was 94 jaar oud. Het zijn mensen met en zonder verstandelijke beperking, met uiteenlopende diagnoses of problemen die leiden tot de situatie waarin ondersteuning kan worden gebruikt. Bij voorbeeld bij iemand met een autismespectrumstoornis, ADHD, Gilles de la Tourette, Prader Willi, McDD, dementie, Smyth Magenis Syndroom, hechtingsproblematiek, combinaties van meerdere diagnoses of ÖÖ
Bij al deze situaties kan mijn ervaring en expertise van betekenis zijn om de situatie waarin u vastloopt, samen met u, weer vlot te trekken.